Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 29 kwietnia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo i Peter Jahr

Sprawozdanie Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák i Maria Spyraki

Sprawozdanie Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová i Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Sprawozdanie Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Sprawozdanie Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor i Angel Dzhambazki.

Informacja prawna