Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 29 aprilie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo și Peter Jahr

Raport Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák și Maria Spyraki

Raport Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová și Tomáš Zdechovský

Raport Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Raport Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Raport Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Raport Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Raport Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Raport Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Raport Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor și Angel Dzhambazki.

Notă juridică