Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 29. apríla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo a Peter Jahr

Správa: Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák a Maria Spyraki

Správa: Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský

Správa: Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Správa: Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Správa: Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Správa: Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Správa: Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Správa: Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Správa: Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor a Angel Dzhambazki.

Právne oznámenie