Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 29 april 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Ingeborg Gräßle - A8-0101/2015
Paloma López Bermejo och Peter Jahr

Betänkande Elisabeth Morin-Chartier - A8-0134/2015
Igor Šoltes, Momchil Nekov, Marian Harkin, Anna Záborská, Ivana Maletić, Stanislav Polčák och Maria Spyraki

Betänkande Gilles Pargneaux - A8-0082/2015
Michaela Šojdrová och Tomáš Zdechovský

Betänkande Ryszard Czarnecki - A8-0116/2015
Tomáš Zdechovský

Betänkande Ryszard Czarnecki - A8-0115/2015
Tomáš Zdechovský

Betänkande Ryszard Czarnecki - A8-0085/2015
Angelika Mlinar

Betänkande Ryszard Czarnecki - A8-0097/2015
Tomáš Zdechovský

Betänkande Neena Gill - A8-0041/2015
Marian Harkin

Betänkande Gérard Deprez - A8-0144/2015
Igor Šoltes

Betänkande Monica Macovei - A8-0055/2015
Jiří Pospíšil, Zoltán Balczó, Martina Anderson, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor och Angel Dzhambazki.

Rättsligt meddelande