Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 29 april 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Welkomstwoord
 3.Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (debat)
 4.Welkomstwoord
 5.Samenstelling Parlement
 6.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 7.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 8.Ingekomen stukken
 9.Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (ingediende ontwerpresoluties)
 10.Stemmingen
  10.1.Voorfinanciering van door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief gesteunde operationele programma’s ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.2.Intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.3.Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met Noorwegen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.4.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met Albanië ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.5.Stabilisatie- en associatieovereenkomst en Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met Bosnië en Herzegovina ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.6.Stabilisatie- en associatieovereenkomst met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.7.Toepassing van artikelen 107 en 108 VWEU op bepaalde soorten horizontale steunmaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.8.Bepalingen voor de toepassing van artikel 108 VWEU * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  10.9.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (stemming)
  10.10.Speciale verslagen van de Rekenkamer in de context van de verlening van kwijting aan de Commissie voor 2013 (stemming)
  10.11.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - achtste, negende en tiende EOF (stemming)
  10.12.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement (stemming)
  10.13.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Raad en Raad (stemming)
  10.14.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden (stemming)
  10.15.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Hof van Justitie (stemming)
  10.16.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Rekenkamer (stemming)
  10.17.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Economisch en Sociaal Comité (stemming)
  10.18.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's (stemming)
  10.19.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Ombudsman (stemming)
  10.20.Kwijting 2013: Algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (stemming)
  10.21.Kwijting 2013: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (stemming)
  10.22.Kwijting 2013: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (stemming)
  10.23.Kwijting 2013: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec) (stemming)
  10.24.Kwijting 2013: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CDT) (stemming)
  10.25.Kwijting 2013: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (stemming)
  10.26.Kwijting 2013: Europese Politieacademie (Cepol) (stemming)
  10.27.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (stemming)
  10.28.Kwijting 2013: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (stemming)
  10.29.Kwijting 2013: Europese Bankautoriteit (EBA) (stemming)
  10.30.Kwijting 2013: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (stemming)
  10.31.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (stemming)
  10.32.Kwijting 2013: Europees Milieuagentschap (EEA) (stemming)
  10.33.Kwijting 2013: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (stemming)
  10.34.Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (stemming)
  10.35.Kwijting 2013: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (stemming)
  10.36.Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (stemming)
  10.37.Kwijting 2013: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (stemming)
  10.38.Kwijting 2013: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (stemming)
  10.39.Kwijting 2013: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) (stemming)
  10.40.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (stemming)
  10.41.Kwijting 2013: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (stemming)
  10.42.Kwijting 2013: Europees Spoorwegbureau (ERA) (stemming)
  10.43.Kwijting 2013: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (stemming)
  10.44.Kwijting 2013: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (stemming)
  10.45.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (EU-LISA) (stemming)
  10.46.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (stemming)
  10.47.Kwijting 2013: Voorzieningsagentschap van Euratom (stemming)
  10.48.Kwijting 2013: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (stemming)
  10.49.Kwijting 2013: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust) (stemming)
  10.50.Kwijting 2013: Europese Politiedienst (Europol) (stemming)
  10.51.Kwijting 2013: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (stemming)
  10.52.Kwijting 2013: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (stemming)
  10.53.Kwijting 2013: Europees GNSS-Agentschap (GNSS) (stemming)
  10.54.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (stemming)
  10.55.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (stemming)
  10.56.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (stemming)
  10.57.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (stemming)
  10.58.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (stemming)
  10.59.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (stemming)
  10.60.Kwijting 2013: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (stemming)
  10.61.Geldmarktfondsen ***I (stemming)
  10.62.Invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen die niet vallen onder een bijzondere regeling van de Unie ***I (stemming)
  10.63.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2016 - Afdeling I - Parlement (stemming)
  10.64.Europees openbaar ministerie (stemming)
  10.65.Alcoholstrategie (stemming)
  10.66.Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (stemming)
  10.67.Verslag van de buitengewone Europese Raad (23 april 2015) - De recente tragedies in de Middellandse Zee en het migratie- en asielbeleid van de EU (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Wijziging van de agenda
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Situatie in Burundi (debat)
 17.Vervolging van christenen over de hele wereld, naar aanleiding van de moordpartij onder studenten in Kenia door de terreurgroep Al-Shabaab (debat)
 18.Vernieling van culturele locaties door IS/Da'esh (debat)
 19.De situatie in de Maldiven (debat)
 20.Voortgangsverslag 2014 over Albanië (debat)
 21.Voortgangsverslag 2014 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 22.Opschorting van uitzonderlijke handelsmaatregelen wat betreft Bosnië en Herzegovina ***I (debat)
 23.Toezeggingen van de EU-lidstaten inzake officiële ontwikkelingshulp (ODA) (debat)
 24.Verdrag van Marrakesh inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (debat)
 25.Kredietoverschrijvingen
 26.Besluiten inzake bepaalde documenten
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (383 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (64 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (290 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (37 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (68 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (310 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (386 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (64 kb)
  Uitslag van de stemming
Definitieve uitgave (1218 kb)
  Hoofdelijke stemming
Definitieve uitgave (8266 kb)
Juridische mededeling