Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2662(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0392/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/04/2015 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0180

Proces-verbal
Joi, 30 aprilie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

10.4. Situația din Maldive (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 și B8-0404/2015 (2015/2662(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0392/2015

(care înlocuiește B8-0392/2015, B8-0395/2015, B8-0397/2015, B8-0399/2015, B8-0401/2015, B8-0402/2015 și B8-0404/2015):

depuse de următorii deputați:

- Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin și Raffaele Fitto, în numele Grupului PPE;

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel și Afzal Khan, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker și Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR;

- Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria și Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE;

- Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL;

- Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE;

- Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0180)

Notă juridică