Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2664(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0373/2015

Debatten :

PV 30/04/2015 - 16.2
CRE 30/04/2015 - 16.2

Stemmingen :

PV 30/04/2015 - 17.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0187

Notulen
Donderdag 30 april 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

16.2. De situatie in het vluchtelingenkamp Yarmoek in Syrië
CRE

Ontwerpresoluties B8-0373/2015, B8-0408/2015, B8-0410/2015, B8-0412/2015, B8-0414/2015, B8-0415/2015 en B8-0416/2015 (2015/2664(RSP))

Marie-Christine Vergiat, Alyn Smith, Ramona Nicole Mănescu, Ignazio Corrao, Javier Nart en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, niet-fractiegebonden lid, Csaba Sógor, Ana Gomes, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo en Bogdan Brunon Wenta.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Miroslav Poche en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 17.2 van de notulen van 30.4.2015.

Juridische mededeling