Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 18. mai 2015 - Strasbourg

6. Parlamendi koosseis

Parlament märkis, et kooskõlas kodukorra artikli 4 lõikega 1 jäi Hans Janseni surma tõttu tema ametikoht vabaks alates 6. maist 2015.

°
° ° °

Soome pädevad ametiasutused on teatanud Sampo Terho asemel Pirkko Ruohonen-Lerneri ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 27. aprillist 2015.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Pirkko Ruohonen-Lerner vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Õigusalane teave