Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες ECR και EFDD τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Tomasz Piotr Poręba αντί του Ian Duncan

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Pirkko Ruohonen-Lerner αντί του Sampo Terho

επιτροπή ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner αντί του Sampo Terho

αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου: ο Marco Zullo δεν είναι πια μέλος.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου