Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. május 18., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

utalva

illetékes:

CONT

- Javaslat az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) (2014/2220(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Ajánlás a feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezménynek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Jelentés a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Jelentés a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Jelentés a kkv-k zöld növekedési lehetőségeiről (2014/2209(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika finanszírozásáról (2014/2258(INI)) - AFET bizottság - BUDG bizottság - Előadók: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***I Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadók: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Jelentés a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Jelentés biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában: a betegbiztonság javítása és az antimikrobiális rezisztencia leküzdése (2014/2207(INI)) - ENVI bizottság - Előadó: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Jelentés a fejlesztésfinanszírozásról (2015/2044(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Jelentés az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) irányuló javaslatról (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE bizottság - Előadó: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Jelentés a Viktor Uspaskich mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2014/2203(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Jelentés a Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2049(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Jelentés a Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (II) (2015/2071(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Jelentés a Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2015/2014(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Jelentés az európai védelmieszköz-piacokon végbemenő változásoknak az európai biztonsági és védelmi képességekre kifejtett hatásáról (2015/2037(INI)) - AFET bizottság (társbizottság) - Előadó: Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON bizottság - LIBE bizottság - Előadók: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON bizottság - LIBE bizottság - Előadók: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a fizetésképtelenségi eljárásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (átdolgozás) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

Jogi nyilatkozat