Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 18. maj 2015 - StrasbourgEndelig udgave

13. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- tillægsprotokol til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

- aftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Island på den anden side om Islands deltagelse i den fælles opfyldelse af Den Europæiske Unions, dens medlemsstaters og Islands forpligtelser i den anden forpligtelsesperiode i Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer

- associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

- associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side

- berigtigelsesprotokol til aftalen om Republikken Bulgariens og Rumæniens deltagelse i Det Europæiske Økonomiske samarbejdsområde.

Juridisk meddelelse