Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 maj 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000028/2015) från Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) - personalresurser som krävs för att den ska kunna fullgöra sitt lagstadgade mandat att övervaka grossistmarknaderna för energi (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015) från Iratxe García Pérez och Maria Arena, för utskottet FEMM, till rådet: Direktivet om mammaledighet (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015) från Iratxe García Pérez och Maria Arena, för utskottet FEMM, till kommissionen: Direktivet om mammaledighet (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015) från Marita Ulvskog, för utskottet EMPL, till rådet: Sysselsättningsinitiativet för unga och behovet av ett snabbt genomförande på medlemsstatsnivå (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).

Rättsligt meddelande