Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. május 18., Hétfő - StrasbourgVégleges kiadás

15. Ügyrend
CRE

Kiosztották a 2015. májusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 557.487/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Az elnök a képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az alábbi módosításokat javasolja:

- a KBVP-ről folytatott közös vita tárgyát képező, Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan és Indrek Tarand (A8-0136/2015 ), valamint Ana Gomes (A8-0159/2015) jelentéseiről (a PDOJ 38., 37. és 87. pontja) a szavazást csütörtökön tartják;

- szerdán kerül sor a szavazásra az alábbi témában: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 376/2008/EK rendeletnek a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol behozatalára vonatkozó engedélybemutatási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről szóló 2336/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A Parlament elfogadja a javaslatot.

Felszólal: Inês Cristina Zuber és Daniele Viotti.

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

A Verts/ALE és az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a Tanács és a Bizottság A magyarországi helyzetről szóló nyilatkozatairól folytatott vitát állásfoglalási indítványok benyújtásával zárják.

Felszólal: Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, akik indokolják a kérelmet.

Az elnök közli, hogy 2015. május 14-én levelet kapott a Tanács soros elnökségétől, melyben közlik, hogy nem kívánnak részt venni a vitában, mivel a Tanácsnak nem sikerült álláspontra jutnia.

Az elnök közli továbbá, hogy levelet kapott a magyar miniszterelnöktől, Orbán Viktortól, melyben közli, hogy hajlandó részt venni a vitán.

Az elnök felkéri a képviselőcsoportok elnökeit, hogy vele együtt határozzák meg a követendő lépéseket.

Felszólal: Sophia in 't Veld, a kérelem védelmében és József Szájer, a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (181 mellette, 114 ellene, 6 tartózkodás).

A Parlament úgy határoz, hogy a júniusi I. ülésen szavaz az állásfoglalási indítványokról. A benyújtási határidőket júniusban állapítják meg.

Felszólal: Marie-Christine Vergiat.

Szerda

Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy hozzák előre reggelre az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről szóló vitát (az eljárási szabályzat 135. cikke), mivel az állásfoglalási indítványokról délben szavaznak.

Felszólal: Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérelmet, és Cristian Dan Preda, a kérelem ellen.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (185 mellette, 106 ellene, 2 tartózkodás).

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Jogi nyilatkozat