Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. gegužės 18 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

15. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis 2015 m. gegužės mėn. I sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 557.487/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmininkas, pasitaręs su frakcijomis, pasiūlė šiuos pakeitimus:

- balsavimas dėl Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan ir Indrek Tarand (A8-0136/2015) ir Ana Gomes (A8-0159/2015) dėl bendrų diskusijų dėl BSGP (galutinio darbotvarkės projekto 38, 37 ir 87 punktai) vyks ketvirtadienį;

- lebalsavimas dėl Komisijos deleguotojo reglamento (ES) …/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 nuostatos dėl reikalavimo pateikti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedančio tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles vyks trečiadienį.

Parlamentas patvirtino šį pasiūlymą.

Kalbėjo: Inês Cristina Zuber ir Daniele Viotti.

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

Verts/ALE ir S&D frakcijų prašymas, kuriuo siekiama užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl padėties Vengrijoje pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu ir Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, jie pagrindė šį prašymą.

Pirmininkas pranešė, kad gavo 2015 m. gegužės 14 d. datuotą laišką iš Tarybai pirmininkaujančios šalies, kuriame ji pareiškė, kad diskusijoje dalyvauti nepageidauja, nes Tarybai nepavyko nusistatyti pozicijos šiuo klausimu.

Be to, Pirmininkas pranešė, kad gavo Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbáno laišką, kuriame jis išreiškė pageidavimą dalyvauti diskusijoje.

Pirmininkas paragino frakcijų pirmininkus kartu su juo apibrėžti tolesnius veiksmus.

Kalbėjo: Sophia in 't Veld, ji parėmė pasiūlymą, ir József Szájer, jis buvo prieš pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (181 balsavo už, 114 – prieš, 6 susilaikė) patenkino prašymą.

Parlamentas nusprendė balsuoti dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų per birželio mėn. I sesiją. Jų teikimo terminas bus nustatytas birželio mėn.

Kalbėjo Marie-Christine Vergiat.

Trečiadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

S&D frakcijos prašymas diskusijas dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis) atkelti į rytą. Balsavimas dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų vyks vidurdienį.

Kalbėjo: Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, jis pagrindė pasiūlymą, ir Cristian Dan Preda, jis buvo prieš pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (185 balsavo už, 106 – prieš, 2 susilaikė) patenkino prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Teisinis pranešimas