Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 maja 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

18. Umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Petri Sarvamaa w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand niezrzeszony, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba i Jérôme'a Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inés Ayalę Sender, Derek Vaughan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nathana Gilla, Frédérique Ries, José Bové, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz i Julie Girling.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić i João Ferreira.

Głos zabrała Kristalina Georgieva.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna