Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. května 2015 - Štrasburk

19. Pravidla pro DPH a zjednodušené jedno správní místo (MOSS) pro DPH na digitální služby, knihy a noviny v EU (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Pravidla pro DPH a zjednodušené jedno správní místo (MOSS) pro DPH na digitální služby, knihy a noviny v EU (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Matt Carthy za skupinu GUE/NGL, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Dominique Bilde – nezařazená poslankyně, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati a Romana Tomc.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Michaela Šojdrová a Michał Boni.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos a Ernest Maragall.

Vystoupil Andrus Ansip.

Rozprava skončila.

Právní upozornění