Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 18. maj 2015 - StrasbourgEndelig udgave

19. Momsregler og moms-mini-one-stop-shop (MOSS) for digitale tjenesteydelser, bøger og aviser i EU (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Momsregler og moms-mini-one-stop-shop (MOSS) for digitale tjenesteydelser, bøger og aviser i EU (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde, løsgænger, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati og Romana Tomc.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Michaela Šojdrová og Michał Boni.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos og Ernest Maragall.

Indlæg af Andrus Ansip.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse