Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 18. toukokuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

19. Alv-säännöt ja keskitetty alv-minipalvelupiste digitaalisille palveluille, kirjoille ja lehdille EU:ssa (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Alv-säännöt ja keskitetty alv-minipalvelupiste digitaalisille palveluille, kirjoille ja lehdille EU:ssa (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati ja Romana Tomc.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Michaela Šojdrová ja Michał Boni.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos ja Ernest Maragall.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus