Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 maja 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

19. Przepisy dotyczące podatku VAT i małego punktu kompleksowej obsługi VAT (MOSS) od usług cyfrowych, książek i gazet w UE (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Przepisy dotyczące podatku VAT i małego punktu kompleksowej obsługi VAT (MOSS) od usług cyfrowych, książek i gazet w UE (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde niezrzeszona, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati i Romana Tomc.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Michaela Šojdrová i Michał Boni.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos i Ernest Maragall.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna