Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 18. května 2015 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Pokračování zasedání
 2.In memoriam
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (lhůta pro předložení nominací)
 5.Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016
 6.Složení Parlamentu
 7.Ověření pověřovacích listin
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Písemné prohlášení (článek 136 jednacího řádu)
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 11.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 12.Předložení dokumentů
 13.Texty dohod dodané Radou
 14.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 15.Plán práce
 16.Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I (rozprava)
 17.Financování rozvoje (rozprava)
 18.Dohody v odvětví tabáku (rozprava)
 19.Pravidla pro DPH a zjednodušené jedno správní místo (MOSS) pro DPH na digitální služby, knihy a noviny v EU (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Bezpečnější zdravotnictví v Evropě (krátké přednesení)
 22.Příležitosti v oblasti zeleného růstu pro MSP (krátké přednesení)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
 Příloha 1 – Vyhlášení Evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách (písemné prohlášení)
Zápis
Konečné znění (142 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (56 kb)
  Příloha 1
Konečné znění (10 kb)
 
Zápis
Konečné znění (192 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (35 kb)
 
Zápis
Konečné znění (258 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (62 kb)
Právní upozornění