Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 18 mei 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indieningstermijn voordrachten)
 5.Rooster van de vergaderperioden van het Parlement - 2016
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Schriftelijke verklaring (artikel 136 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 12.Ingekomen stukken
 13.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële contracten ***I (debat)
 17.Financiële middelen voor ontwikkeling (debat)
 18.Tabaksovereenkomsten (debat)
 19.De btw-regels en het mini-éénloketsysteem van de btw voor digitale diensten, boeken en kranten in de EU (debat)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Veiligere gezondheidszorg in Europa (korte presentatie)
 22.Groene groeimogelijkheden voor kmo´s (korte presentatie)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
 Bijlage 1 - Instelling van een Europees Jaar van de bestrijding van geweld tegen vrouwen (schriftelijke verklaring)
Notulen
Definitieve uitgave (142 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (56 kb)
  Bijlage 1
Definitieve uitgave (10 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (173 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (35 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (256 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (61 kb)
Juridische mededeling