Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/0059(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0141/2015

Esitatud tekstid :

A8-0141/2015

Arutelud :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Hääletused :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 16/03/2017 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Protokoll
Teisipäev, 19. mai 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne

3. Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimine ***I
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Steeve Briois (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Davor Ivo Stier, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Maria Arena ja Tiziana Beghin, David Martin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu ja Emmanuel Maurel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek ja Ignazio Corrao.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Iuliu Winkler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 20.5.2015 protokollipunkt 10.7.

Õigusalane teave