Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 19. toukokuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

4. Digitaalisista sisämarkkinoista tehty päätös (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Digitaalisista sisämarkkinoista tehty päätös (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Marju Lauristin S&D-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mylène Troszczynski, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen ja Eva Paunova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić ja Izaskun Bilbao Barandica.

Andrus Ansip käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Marc Tarabella ja Bruno Gollnisch.

Oikeudellinen huomautus