Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. május 19., Kedd - Strasbourg

4. A digitális egységes piacról elfogadott határozat (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: A digitális egységes piacról elfogadott határozat (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marju Lauristin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, független, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen és Eva Paunova.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Andrus Ansip.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Marc Tarabella és Bruno Gollnisch.

Jogi nyilatkozat