Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 19. maj 2015 - Strasbourg

4. Sprejeti sklep o enotnem digitalnem trgu (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Sprejeti sklep o enotnem digitalnem trgu (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Marju Lauristin v imenu skupine S&D, Vicky Ford v imenu skupine ECR, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Mylène Troszczynski samostojna poslanka, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen in Eva Paunova.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić in Izaskun Bilbao Barandica.

Govoril je Andrus Ansip.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorila sta Marc Tarabella in Bruno Gollnisch.

Pravno obvestilo