Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0314(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0131/2015

Ingediende teksten :

A8-0131/2015

Debatten :

PV 18/05/2015 - 16
CRE 18/05/2015 - 16

Stemmingen :

PV 19/05/2015 - 5.11
CRE 19/05/2015 - 5.11
Stemverklaringen
PV 28/04/2016 - 4.10
CRE 28/04/2016 - 4.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0195
P8_TA(2016)0146

Notulen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg

5.11. Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële contracten ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0195)

Cora van Nieuwenhuizen stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen

Het woord werd gevoerd door:

James Carver over het verloop van de stemming.

Juridische mededeling