Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 19 maj 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande