Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/2220(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0054/2015

Forhandlinger :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Afstemninger :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0213

Protokol
Tirsdag den 19. maj 2015 - StrasbourgEndelig udgave

9. Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik - Finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa (forhandling)
CRE

Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) [2014/2220(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Betænkning om finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2014/2258(INI)] - Udenrigsudvalget - Budgetudvalget. Ordførere: Eduard Kukan og Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Betænkning om konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa [2015/2037(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand og Ana Gomes forelagde betænkningerne.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Ildikó Gáll-Pelcz (ordfører for udtalelse fra IMCO), Georgios Kyrtsos for PPE-Gruppen, Ioan Mircea Pașcu for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Ceballos for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, og Afzal Khan.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Sophie Montel, Alojz Peterle, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández og Nicola Caputo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė og Gianluca Buonanno.

Talere: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand og Ana Gomes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 i protokollen af 21.5.2015, punkt 7.5 i protokollen af 21.5.2015 og punkt 7.6 i protokollen af 21.5.2015.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Juridisk meddelelse