Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2220(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0054/2015

Keskustelut :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Äänestykset :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0213

Pöytäkirja
Tiistai 19. toukokuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

9. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoitus - Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden kehityksen vaikutus Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn (keskustelu)
CRE

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antamaan vuosittaiseen selvitykseen perustuen) [2014/2220(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoituksesta [2014/2258(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Eduard Kukan ja Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Mietintö Euroopan puolustustarvikemarkkinoiden kehityksen vaikutuksesta Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn [2015/2037(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand ja Ana Gomes esittelivät mietinnöt.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgios Kyrtsos PPE-ryhmän puolesta, Ioan Mircea Paşcu S&D-ryhmän puolesta, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, ja Afzal Khan.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Sophie Montel, Alojz Peterle, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández ja Nicola Caputo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė ja Gianluca Buonanno.

Puheenvuorot: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand ja Ana Gomes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.4, istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.5 ja istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.6.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Oikeudellinen huomautus