Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2220(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0054/2015

Debaty :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Głosowanie :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0213

Protokół
Wtorek, 19 maja 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

9. Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Finansowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie (debata)
CRE

Sprawozdanie z wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) [2014/2220(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Sprawozdanie w sprawie finansowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony [2014/2258(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Eduard Kukan i Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Sprawozdanie w sprawie wpływu zmian na europejskim rynku wyposażenia obronnego na możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie [2015/2037(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand i Ana Gomes przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Georgios Kyrtsos w imieniu grupy PPE, Ioan Mircea Paşcu w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arnaud Danjeana, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, i Afzal Khan.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Sophie Montel, Alojz Peterle, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández i Nicola Caputo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė i Gianluca Buonanno.

Głos zabrali: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand i Ana Gomes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.4 protokołu z dnia 21.5.2015, pkt 7.5 protokołu z dnia 21.5.2015 i pkt 7.6 protokołu z dnia 21.5.2015.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Informacja prawna