Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 19. maj 2015 - StrasbourgEndelig udgave

12. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden meddelte følgende:

AGRIs henstilling om ikke at gøre indsigelse med Kommissionens delegerede forordning af 27. april 2015 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) var blevet meddelt på mødet mandag den 18. maj 2015 (punkt 11 i protokollen af 18.5.2015).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Derfor ansås denne henstilling for vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i de ”Vedtagne tekster” fra den efterfølgende dags møde onsdag den 20. maj 2015.

Juridisk meddelelse