Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0025(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0153/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 13
CRE 19/05/2015 - 13

Hlasování :

PV 20/05/2015 - 10.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0201

Zápis
Úterý, 19. května 2015 - ŠtrasburkKonečné znění

13. Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***II – Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***II (rozprava)
CRE

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A8-0153/2015)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Timothy Kirkhope a Peter Simon (A8-0154/2015)

Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope a Peter Simon uvedli doporučení pro druhé čtení.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Beatrix von Storch za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Mario Borghezio – nezařazený poslanec, Eva Paunova, Elisa Ferreira, Anna Elżbieta Fotyga, Petr Ježek, Kostas Chrysogonos, Ignazio Corrao, Steeve Briois, Thomas Mann, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Alojz Peterle, Iliana Iotova, Peter van Dalen, Monica Macovei, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Julia Pitera a Tomáš Zdechovský.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ildikó Gáll-Pelcz, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes a Milan Zver.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAȘCU
místopředseda

Vystoupili: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini, Timothy Kirkhope a Peter Simon.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 20.5.2015 a bod 10.5 zápisu ze dne 20.5.2015.

Právní upozornění