Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2684(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0460/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0460/2015

Debates :

PV 19/05/2015 - 16
CRE 19/05/2015 - 16

Balsojumi :

PV 20/05/2015 - 10.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0208

Protokols
Otrdiena, 2015. gada 19. maijs - StrasbūraGalīgā redakcija

16. ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (debates)
CRE

Komisijas paziņojums: ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (2015/2684(RSP)).

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ádám Kósa PPE grupas vārdā, Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Marek Plura, Soledad Cabezón Ruiz, Jana Žitňanská, Martina Anderson, Sofia Ribeiro, Jutta Steinruck, Dieter-Lebrecht Koch, Soraya Post un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Kostas Chrysogonos, Notis Marias un Inês Cristina Zuber.

Uzstājās Marianne Thyssen.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Martin Schulz, Ádám Kósa, David Casa, Marek Plura, Roberta Metsola, Barbara Matera, Rosa Estaràs Ferragut, Elisabeth Morin-Chartier, Davor Ivo Stier, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, József Nagy, Miroslav Mikolášik, Ivan Štefanec, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, Anne Sander, Claude Rolin, Daniel Buda, Lara Comi, Michaela Šojdrová, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Norbert Erdős, László Tőkés, Andor Deli, Andrea Bocskor, György Hölvényi un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā, Birgit Sippel, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Marlene Mizzi, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Soraya Post, Brando Benifei, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Hugues Bayet, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Sergio Gutiérrez Prieto, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Inés Ayala Sender, Nikos Androulakis, José Blanco López un Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D grupas vārdā, Helga Stevens, Timothy Kirkhope un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Martina Dlabajová un Juan Carlos Girauta Vidal ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Pablo Iglesias, Max Andersson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán un Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Tatjana Ždanoka, Tamás Meszerics, Karima Delli, Pascal Durand, Michael Cramer, Margrete Auken, Helga Trüpel, Claude Turmes, Bart Staes, Judith Sargentini, Ska Keller, Bronis Ropė, Monika Vana, Philippe Lamberts, Terry Reintke, Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin, Laura Agea, Laura Ferrara, Ignazio Corrao un Eleonora Evi EFDD grupas vārdā - par Apvienoto Nāciju Organizācijas Personu ar invaliditāti tiesību komitejas jautājumu sarakstu saistībā ar Eiropas Savienības sākotnējo ziņojumu (2015/2684(RSP)) (B8-0460/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 20.5.2015. protokola 10.11. punkts.

Juridisks paziņojums