Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

18. Λήξη της συνεδρίασης
CRE

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.40.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου