Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2015. május 19., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében alkalmazott öntanúsítás ***I
 4.A digitális egységes piacról elfogadott határozat (vita)
 5.Szavazások órája
  5.1.Az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött megállapodásban előírt védintézkedések ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.2.A feltételes hozzáférésen alapuló vagy abból álló szolgáltatások jogi védelméről szóló európai egyezmény *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.3.Viktor Uspaskich mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.4.Jérôme Lavrilleux mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.5.Janusz Korwin-Mikke mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.6.Theodoros Zagorakis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.7.Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra „Az Európai Unió működésének javítása a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kihasználásával” című jelentésről (az eljárási szabályzat 137. cikke) (szavazás)
  5.8.Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra „Az Európai Unió jelenlegi intézményi struktúrájának esetleges változásai, módosításai” című jelentésről (az eljárási szabályzat 137. cikke) (szavazás)
  5.9.Kérelem a Régiók Bizottságával való konzultációra „Az Európai Unió működésének javítása a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kihasználásával” című jelentésről (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  5.10.Kérelem a Régiók Bizottságával való konzultációra „Az Európai Unió jelenlegi intézményi struktúrájának esetleges változásai, módosításai” című jelentésről (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  5.11.A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexek ***I (szavazás)
  5.12.Fejlesztésfinanszírozás (szavazás)
  5.13.Biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában (szavazás)
  5.14.A kkv-k zöld növekedési lehetőségei (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – A közös biztonság- és védelempolitika finanszírozása – Európai biztonsági és védelmi képességek (vita)
 10.A magyarországi helyzet (vita)
 11.Az Európai Parlament egy alelnökének megválasztása (jelölések benyújtása)
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 13.A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése ***II – A pénzátutalásokat kísérő adatok ***II (vita)
 14.Fizetésképtelenségi eljárás ***II – Az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új megközelítéséről szóló 2014. március 12-i bizottsági ajánlás felülvizsgálata és kibővítése tekintettel a családok fizetésképtelenségére és az egyének és háztartások számára biztosított második esélyre (vita)
 15.Szülési szabadság (vita)
 16.A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (vita)
 17.A következő ülésnap napirendje
 18.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (205 kb)  Jelenléti ív (64 kb)
 
Jegyzőkönyv (212 kb)  Jelenléti ív (37 kb)  A szavazások eredményei (36 kb)  Név szerinti szavazás (41 kb)
 
Jegyzőkönyv (277 kb)  Jelenléti ív (62 kb)  A szavazások eredményei (516 kb)  Név szerinti szavazás (1008 kb)
Jogi nyilatkozat