Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2015 m. gegužės 19 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Mineralų ir metalų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų atliekamas pasitvirtinimas ***I
 4.Dėl bendrosios skaitmeninės rinkos priimtas sprendimas (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Apsaugos priemonės, numatytos Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime (kodifikuota redakcija) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.2.Europos konvencija dėl sąlygine prieiga grindžiamų paslaugų ir sąlyginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.3.Prašymas atšaukti Parlamento nario Viktoro Uspaskicho (Viktor Uspaskich) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.4.Prašymas atšaukti Parlamento nario Jérôme'o Lavrilleux (Jérôme Lavrilleux) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.5.Prašymas atšaukti Parlamento nario Januszo Korwino-Mikke (Janusz Korwin-Mikke) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.6.Prašymas atšaukti Parlamento nario Theodoroso Zagorakiso (Theodoros Zagorakis) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.7.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis) (balsavimas)
  5.8.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos dėl galimų Europos Sąjungos institucinės struktūros pokyčių ir koregavimų (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnis) (balsavimas)
  5.9.Prašymas kreiptis į Regionų komitetą dėl konsultacijos dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  5.10.Prašymas kreiptis į Regionų komitetą dėl konsultacijos dėl galimų Europos Sąjungos institucinės struktūros pokyčių ir koregavimų (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  5.11.Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse ***I (balsavimas)
  5.12.Vystymosi finansavimas (balsavimas)
  5.13.Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje (balsavimas)
  5.14.MVĮ ekologiškai tvaraus augimo galimybės (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas - Bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimas - Saugumas ir gynybos pajėgumai Europoje (diskusijos)
 10.Padėtis Vengrijoje (diskusijos)
 11.Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo rinkimai (kandidatūrų teikimas)
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 13.Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui ***II - Informacija, teikiama pervedant lėšas ***II (diskusijos)
 14.Bankroto bylos ***II - 2014 m. kovo 12 d. Komisijos rekomendacijos dėl naujo požiūrio į verslo žlugimą ir nemokumą šeimų nemokumo ir antros galimybės suteikimo asmenims ir namų ūkiams aspektais peržiūra ir išplėtimas (diskusijos)
 15.Motinystės atostogos (diskusijos)
 16.Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas
Galutinė teksto versija (206 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (64 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (213 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (37 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (34 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (48 kb)
 
Protokolas
Galutinė teksto versija (272 kb)
  Dalyvaujančiųjų sąrašas
Galutinė teksto versija (63 kb)
  Balsavimo rezultatai
Galutinė teksto versija (590 kb)
  Vardinis balsavimas
Galutinė teksto versija (1060 kb)
Teisinis pranešimas