Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 19. maijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Konfliktu skartu teritoriju un augsta riska teritoriju izcelsmes izrakteņu un metālu importētāju pašsertifikācija ***I
 4.Lēmums, kas pieņemts attiecībā uz digitālo vienoto tirgu (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Nolīgumā ar Šveices Konfederāciju paredzētie aizsardzības pasākumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.2.Eiropas konvencija par tiesisko aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.3.Pieprasījums atcelt Viktor Uspaskich deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.4.Pieprasījums atcelt Jérôme Lavrilleux deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.5.Pieprasījums atcelt Janusz Korwin-Mikke deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.6.Pieprasījums atcelt Theodoros Zagorakis deputāta imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  5.7.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu "Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu" (Reglamenta 137. pants) (balsošana)
  5.8.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju par tematu "Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas" (Reglamenta 137. pants) (balsošana)
  5.9.Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju par tematu "Eiropas Savienības darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma piedāvāto potenciālu" (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  5.10.Pieprasījums apspriesties ar Reģionu komiteju par tematu "Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamā attīstība un korekcijas" (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  5.11.Indeksi, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos ***I (balsošana)
  5.12.Attīstības finansēšana (balsošana)
  5.13.Drošāka veselības aprūpe Eiropā (balsošana)
  5.14.Videi draudzīgas izaugsmes iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošana - Kopējās drošības un aizsardzības politikas finansēšana - Drošības un aizsardzības spējas Eiropā (debates)
 10.Stāvoklis Ungārijā (debates)
 11.Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana (kandidatūru iesniegšana)
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 13.Finanšu sistēmas izmantošanas nepieļaušana nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai ***II - Līdzekļu pārvedumiem pievienotā informācija ***II (debates)
 14.Maksātnespējas procedūras ***II - Komisijas 2014. gada 12. marta ieteikuma par jaunu pieeju neveiksmīgai darījumdarbībai un maksātnespējai pārskatīšana un paplašināšana attiecībā uz ģimenes maksātnespēju un otro iespēju fiziskām personām un mājsaimniecībām (debates)
 15.Grūtniecības un dzemdību atvaļinājums (debates)
 16.ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (204 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)
 
Protokols (210 kb)  Apmeklējumu reģistrs (37 kb)  Balsojumu rezultāti (31 kb)  Balsojumi pēc saraksta (42 kb)
 
Protokols (271 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)  Balsojumu rezultāti (596 kb)  Balsojumi pēc saraksta (1090 kb)
Juridisks paziņojums