Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 19 maj 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I
 4.Beslut om den digitala inre marknaden (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Skyddsåtgärder som föreskrivs i avtalet med Schweiziska edsförbundet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Europeiska konventionen om rättsligt skydd för tjänster som bygger på eller utgörs av villkorad tillgång *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Begäran om upphävande av Viktor Uspaskichs immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.4.Begäran om upphävande av Jérôme Lavrilleux immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.5.Begäran om upphävande av Janusz Korwin-Mikkes immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.6.Begäran om upphävande av Theodoros Zagorakis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.7.Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i fråga om att förbättra Europeiska unionens funktion med utgångspunkt i Lissabonfördragets potential (artikel 137 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.8.Begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i fråga om en möjlig utveckling och anpassning av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur (artikel 137 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.9.Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om att förbättra Europeiska unionens funktion med utgångspunkt i Lissabonfördragets potential (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.10.Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om en möjlig utveckling och anpassning av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.11.Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal ***I (omröstning)
  5.12.Finansiering för utveckling (omröstning)
  5.13.Säkrare hälso- och sjukvård i Europa (omröstning)
  5.14.Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (debatt)
 10.Situationen i Ungern (debatt)
 11.Val av en vice talman för Europaparlamentet (inlämning av nomineringar)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 13.Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism ***II - Uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel ***II (debatt)
 14.Insolvensförfaranden ***II - Översyn och utvidgning av kommissionens rekommendation av den 12 mars 2014 om en ny strategi för att hantera konkurs och insolvens, vad gäller familjers insolvens och en andra chans för enskilda och hushåll (debatt)
 15.Mammaledighet (debatt)
 16.FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (203 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (64 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (186 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (37 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (30 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (41 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (270 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (378 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (1008 kb)
Rättsligt meddelande