Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 20 maj 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.1. Val av en vice talman för Europaparlamentet (omröstning)
CRE

Talmannen meddelade att de kandidater som nominerats var Fabio Massimo Castaldo och Anneli Jäätteenmäki.

Kandidaterna hade låtit meddela att de godkännde sina respektive nomineringar.

Talmannen beslutade att man skulle hålla en sluten omröstning med hjälp av det elektroniska systemet.

Omröstningen genomfördes.

Talmannen meddelade resultatet av den slutna omröstningen:

Antal röstande:      692

Avgivna röster:      586

Nedlagda röster:      106

Absolut majoritet:       294

Röstfördelning:

Anneli Jäätteenmäki:       301 röster

Fabio Massimo Castaldo:    285 röster

(Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga I till protokollet av den 20 maj 2015).

Talmannen förklarade Anneli Jäätteenmäki vald till vice talman för Europaparlamentet och lyckönskade henne till att ha blivit vald.

I enlighet med artikel 20.1 i arbetsordningen får hon samma rangordning som den avgående vice talmannen, dvs. tionde plats.

Rättsligt meddelande