Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 20 май 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

10.2. График на месечните сесии на Парламента за 2016 г.
CRE

График на месечните сесии на Европейския парламент за 2016 г. (2015/2695(RSO)): виж предложението на Председателския съвет (точка 5 от протокола от 18.5.2015 г)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

обявено за одобрено

Графикът на месечните сесии на Европейския парламент за 2016 г. бе определен както следва:

- от 18 до 21 януари

- от 1 до 4 февруари

- 24 и 25 февруари

- от 7 до 10 март

- от 11 до 14 април

- 27 и 28 април

- от 9 до 12 май

- 25 и 26 май

- от 6 до 9 юни

- 22 et 23 юни

- от 4 до 7 юли

- от 12 до 15 септември

- от 3 до 6 октомври

- от 24 до 27 октомври

- от 21 до 24 ноември

- 30 ноември и 1 декември

- от 12 до 15 декември

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Правна информация