Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0059(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0141/2015

Ingivna texter :

A8-0141/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Röstförklaringar
PV 16/03/2017 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Protokoll
Onsdagen den 20 maj 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.7. Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0204)

Talare: Bernd Lange (ordförande för utskottet INTA) begärde att sammanträdet skulle avbrytas en kort stund för att han skulle kunna bedöma resultatet av omröstningen om ändringsförslagen tillsammans med föredraganden, skuggföredragandena och samordnarna.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Bernd Lange föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Genom EO (343 röster för, 331 röster emot, 9 nedlagda röster) godkände parlamentet förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande