Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 20 май 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Внесени документи
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Заразяване на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa (внесени предложения за резолюция)
 7.Европейската програма за миграция (разискване)
 8.Състав на политическите групи
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Време за гласуване
  10.1.Избиране на заместник-председател (гласуване)
  10.2.График на месечните сесии на Парламента за 2016 г.
  10.3.Споразумение за търговия, развитие и сътрудничество с Южна Африка (Протокол с оглед присъединяването на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  10.4.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***II (гласуване)
  10.5.Информацията, придружаваща паричните преводи ***II (гласуване)
  10.6.Производството по несъстоятелност ***II (гласуване)
  10.7.Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I (гласуване)
  10.8.ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА .../.../ЕС на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на кадмий с приложение в осветлението или в светенето на екрани (гласуване)
  10.9.Делегиран регламент (ЕС) .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски произход (гласуване)
  10.10.Отпуск по майчинство (гласуване)
  10.11.Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (гласуване)
  10.12.Заразяване на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (разискване)
 15.Положението в Етиопия (разискване)
 16.Положението в бившата югославска република Македония (разискване)
 17.Срещата на върха на Източното партньорство (21-22 май) (разискване)
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Среща на върха между Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави (10 и 11 юни) (разискване)
 20.Инициативата за младежка заетост (разискване)
 21.Японски китоловни дейности в Антарктика (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (220 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (63 kb)
  Приложение 1
Окончателна версия (7 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (232 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (37 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (33 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (102 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (311 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (71 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (631 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (2435 kb)
Правна информация