Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 20. května 2015 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Předložení dokumentů
 5.Převody prostředků
 6.Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky (předložené návrhy usnesení)
 7.Evropský program pro migraci (rozprava)
 8.Členství v politických skupinách
 9.Členství ve výborech a delegacích
 10.Hlasování
  10.1.Volba místopředsedy Evropského parlamentu (hlasování)
  10.2.Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2016
  10.3.Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci s Jihoafrickou republikou (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.4.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***II (hlasování)
  10.5.Informace doprovázející převody peněžních prostředků ***II (hlasování)
  10.6.Insolvenční řízení ***II (hlasování)
  10.7.Autocertifikace dovozců nerostných surovin a kovů pocházejících z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí ***I (hlasování)
  10.8.Směrnice Komise v přenesené pravomoci .../…/EU, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v systémech osvětlení a vizualizace (hlasování)
  10.9.Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 376/2008, pokud jde o povinnost předložit osvědčení pro dovoz ethanolu zemědělského původu, a zrušuje nařízení (ES) č. 2336/2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (hlasování)
  10.10.Mateřská dovolená (hlasování)
  10.11.Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (hlasování)
  10.12.Vypuknutí nákazy způsobené bakterií Xylella fastidiosa postihující olivovníky (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014 (rozprava)
 15.Situace v Etiopii (rozprava)
 16.Situace v Bývalé jugoslávské republice Makedonii (rozprava)
 17.Summit Východního partnerství (21.–22. května) (rozprava)
 18.Členství ve výborech a delegacích
 19.Summit EU-CELAC (10.–11. června) (rozprava)
 20.Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (rozprava)
 21.Lov velryb Japonskem v antarktické oblasti (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (195 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (63 kb)
  Příloha 1
Konečné znění (7 kb)
 
Zápis
Konečné znění (223 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (37 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (26 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (97 kb)
 
Zápis
Konečné znění (281 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (64 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (607 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (2295 kb)
Právní upozornění