Index 
Jegyzőkönyv
PDF 287kWORD 225k
2015. május 20., Szerda - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Az olajfákat érintő Xylella fastidiosa fertőzés kitörése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.Európai migrációs stratégia (vita)
 8.A képviselőcsoportok tagjai
 9.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 10.Szavazások órája
  10.1.Az Európai Parlament egyik alelnökének megválasztása (szavazás)
  10.2.A Parlament 2016. évi ülésnaptára
  10.3.Kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás Dél-Afrikával (Jegyzőkönyv Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.4.A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése ***II (szavazás)
  10.5.A pénzátutalásokat kísérő adatok ***II (szavazás)
  10.6.Fizetésképtelenségi eljárás ***II (szavazás)
  10.7.A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében alkalmazott öntanúsítás ***I (szavazás)
  10.8.A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a világítási és kijelzővilágítási alkalmazásokban használt kadmium mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (szavazás)
  10.9.A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 376/2008/EK rendeletnek a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol behozatalára vonatkozó engedélybemutatási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről szóló 2336/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (szavazás)
  10.10.Szülési szabadság (szavazás)
  10.11.A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (szavazás)
  10.12.Az olajfákat érintő Xylella fastidiosa fertőzés kitörése (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.A Törökországról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (vita)
 15.Az etiópiai helyzet (vita)
 16.A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban kialakult helyzet (vita)
 17.Keleti partnerségi csúcstalálkozó (május 21–22.) (vita)
 18.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 19.EU–CELAC csúcstalálkozó (június 10–11.) (vita)
 20.Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (vita)
 21.Japán bálnavadászat az Antarktiszon (vita)
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 .1. melléklet – Az Európai Parlament egyik alelnökének megválasztása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az állati tetemeken található felületi mikrobiológiai szennyeződések újrahasznosított forró vízzel történő eltávolításáról (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - határidő: 2015.8.7.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található amidoszulfuron, fenhexamid, krezoxim-metil, tiakloprid és trifloxistrobin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - határidő: 2015.7.7.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 284/2013/EU rendeletnek a növényvédő szerekre alkalmazott eljárásokra vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - határidő: 2015.8.13)
utalva, illetékes: ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)
vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke), IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének módosításáról (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - határidő: 2015.8.13.)
utalva, illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista 2015. évre történő megállapításáról (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - határidő: 2015.7.29.)
utalva, illetékes: ECON

- A Bizottság rendelete a nem irányított fényű háztartási lámpák környezettudatos tervezésének követelményeit megállapító 244/2009/EK rendelet, a beépített előtét nélküli fénycsövek és a nagy intenzitású kisülőlámpák, valamint az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezettudatos tervezésének követelményeit megállapító és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet hatályon kívül helyező 2009. március 18-i 245/2009/EK bizottsági rendelet, valamint az irányított fényű lámpák és a fénykibocsátó diódás lámpák, valamint a kapcsolódó eszközök környezettudatos tervezésének követelményeit megállapító 1194/2012/EU rendelet módosításáról (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - határidő: 2015.8.6.)
utalva, illetékes: ENVI


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a kedvezményezett és a kapcsolódó kötelezettségek felváltására irányadó szabályok, valamint az európai strukturális és beruházási alapok által finanszírozott köz- és magánszféra közötti partnerségi megállapodások minimumkövetelményeinek az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti meghatározásáról C(2015)02649 – 2015/2681(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. április 28.
Utalva az illetékes bizottsághoz: REGI (az eljárási szabályzat 54. cikke), EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a kutatás-fejlesztési kiadásokra vonatkozó adatok továbbításának formátumáról C(2015)02676 – 2015/2688(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. április 30.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről C(2015)02874 – 2015/2690(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. május 5.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról C(2015)02884 – 2015/2692(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. május 6.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban nyújtott támogatások tekintetében történő kiegészítéséről C(2015)03035 – 2015/2698(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. május 11.
Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI


4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat a DEC 16/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0033/2015 – C8-0099/2015 – 2015/2082(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a DEC 17/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0034/2015 – C8-0100/2015 – 2015/2083(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 2/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – Régiók Bizottsága (N8-0035/2015 – C8-0120/2015 – 2015/2098(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat a V/AB-03 /T/15. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0036/2015 – C8-0121/2015 – 2015/2099(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- Javaslat az INF 3/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – Régiók Bizottsága (N8-0037/2015 – C8-0123/2015 – 2015/2101(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG


5. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Bizottság DEC 16/2015. és DEC 17/2015. számú (III. szakasz – Bizottság) előirányzat-átcsoportosítási javaslata ellen.

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 11/2015., DEC 16/2015. és DEC 17/2015. számú (III. szakasz – Bizottság) előirányzat-átcsoportosítások jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 203. cikke (7) bekezdésének megfelelően az Európai Bizottság tájékoztatta a költségvetési hatóságot az „élelmiszer-minőség és -biztonság” épületnek a belgiumi Geelben való felépítésére vonatkozó ingatlanprojektről.

A költségvetési rendelet 203. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy döntött, hogy nem ad ki véleményt arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottság két épületet bérel a jelenleg a Jean Monnet épületben dolgozó személyzetének újbóli elhelyezése érdekében.

A költségvetési rendelet 203. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Európai Számvevőszék értesítette a költségvetési hatóságot az intézmény ingatlanpolitikájáról szóló munkadokumentumról.


6. Az olajfákat érintő Xylella fastidiosa fertőzés kitörése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000038/2015), felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Xylella fastidiosa veszélyhelyzet (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

A vita időpontja: 2015. április 30. (2015.4.30-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira és Inês Cristina Zuber, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Xylella okozta vészhelyzetről (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015);

- Bas Belder és James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az olajfákat érintő Xylella fastidiosa fertőzés kitöréséről (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Nagy József, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini és Vladimir Urutchev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az olajfákat érintő Xylella fastidiosa fertőzés kitöréséről 2015/2652(RSP) (B8-0452/2015);

- José Bové, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Xylella okozta vészhelyzetről 2015/2652(RSP) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi és Victor Negrescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az olajfákat érintő Xylella fastidiosa fertőzés kitöréséről 2015/2652(RSP) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Xylella okozta vészhelyzetről 2015/2652(RSP) (B8-0458/2015).

Szavazás: 2015.5.20-i jegyzőkönyv, 10.12. pont .


7. Európai migrációs stratégia (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Európai migrációs stratégia (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke), Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, James Carver a vita lebonyolításával kapcsolatban, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vicky Ford, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Monika Hohlmeier, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Doru-Claudian Frunzulică, hogy kékkártyás kérdést tegyen fel a következő képviselőnek: Nigel Farage (az elnök megállapítja, hogy nem kékkártyás kérdésről van szó), Vicky Maeijer, független (az elnök közli, hogy az Elnökséghez fog fordulni a kékkártyás kérdések eljárásának végrehajtásával kapcsolatban), és Monika Hohlmeier.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg és Harald Vilimsky.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Ceballos, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Gál Kinga, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano és Patrizia Toia.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Sógor Csaba, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis és Ignazio Corrao.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


8. A képviselőcsoportok tagjai

Valentinas Mazuronis már nem az EFDD képviselőcsoport tagja, csatlakozott az ALDE képviselőcsoporthoz, tagságának kezdő napja 2015. május 19.

Raffaele Fitto már nem a PPE képviselőcsoport tagja, csatlakozott az ECR képviselőcsoporthoz, tagságának kezdő napja 2015. május 19.


9. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az ECR képviselőcsoport:

CONT bizottság: Bernd Kölmel helyett Raffaele Fitto

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Syed Kamall helyett Raffaele Fitto

Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Raffaele Fitto helyett Syed Kamall

A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval (beleértve Líbiát is) fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Syed Kamall helyett Raffaele Fitto

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.

°
° ° °

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal: Marek Jurek, Barbara Kudrycka előző vita alkalmával tett felszólalásával kapcsolatban, és Barbara Kudrycka (az elnök pontosításokat közöl a Tanács és az Európai Tanács jelenlétével kapcsolatban a parlamenti üléseken).


10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


10.1. Az Európai Parlament egyik alelnökének megválasztása (szavazás)

Az elnök Bejelenti, hogy a következő személyek jelölését juttatták el hozzá: Fabio Massimo Castaldo és Anneli Jäätteenmäki.

A jelöltek nyilatkoztak arról, hogy elfogadják jelölésüket.

Az elnök úgy határoz, hogy titkos, elektronikus szavazást tartanak.

Megtörténik a szavazás.

Az elnök ismerteti a szavazás eredményét:

Szavazók száma       692

Leadott szavazatok száma   586

Tartózkodás       106

Abszolút többség       294

A szavazatok megoszlása jelöltenként:

Anneli Jäätteenmäki       301 szavazat

Fabio Massimo Castaldo    285 szavazat

(A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (2015.5.20-i jegyzőkönyv, 1. melléklet ).

Az elnök kihirdeti, hogy Anneli Jäätteenmäki az Európai Parlament alelnöke, és gratulál megválasztásához.

Az eljárási szabályzat 20. cikke (1) bekezdése értelmében Anneli Jäätteenmäki a távozó alelnök rangsorban elfoglalt helyét, azaz a 10. helyet foglalja el.


10.2. A Parlament 2016. évi ülésnaptára

A Parlament 2016. évi ülésnaptára (2015/2695(RSO)): lásd az Elnökök Értekezlete javaslatát (2015.5.18-i jegyzőkönyv, 5. pont )

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva.

Következésképpen a Parlament 2016. évi ülésnaptára az alábbiak szerint kerül rögzítésre:

- január 18–21.

- február 1–4.

- február 24–25.

- március 7–10.

- április 11–14.

- április 27–28.

- május 9–12.

- május 25–26.

- június 6–9.

- június 22–23.

- július 4–7.

- szeptember 12–15.

- október 3–6.

- október 24–27.

- november 21–24.

- november 30. és december 1.

- december 12–15.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök


10.3. Kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás Dél-Afrikával (Jegyzőkönyv Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyv megkötésére vonatkozó tanácsi határozat tervezetéről [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2015)0200)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


10.4. A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Krišjānis Kariņš és Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA(2015)0201)


10.5. A pénzátutalásokat kísérő adatok ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a pénzátutalásokat kísérő adatokról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Timothy Kirkhope és Peter Simon (A8-0154/2015)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA(2015)0202)


10.6. Fizetésképtelenségi eljárás ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a fizetésképtelenségi eljárásról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (átdolgozás) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA(2015)0203)


10.7. A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében alkalmazott öntanúsítás ***I (szavazás)

Jelentés a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0204)

Felszólal: Bernd Lange (az INTA bizottság elnöke) aki kéri, hogy az ülést néhány pillanatra függesszék fel, hogy az előadóval, az árnyékelőadókkal és a koordinátorokkal közösen értékelhessék a módosításokról tartott szavazás eredményét.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

Bernd Lange az eljárási szabályzat 61. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást napolják el.

A Parlament elektronikus szavazással (343 mellette, 331 ellene, 9 tartózkodás) elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


10.8. A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a világítási és kijelzővilágítási alkalmazásokban használt kadmium mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Minősített többség szükséges a határozatra irányuló javaslat elfogadásához.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0205)


10.9. A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 376/2008/EK rendeletnek a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol behozatalára vonatkozó engedélybemutatási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol piacával kapcsolatos egyedi intézkedések megállapításáról szóló 670/2003/EK tanácsi rendelet egyes részletes alkalmazási szabályainak bevezetéséről szóló 2336/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(minősített többség szükséges a határozatra irányuló javaslat elfogadásához)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0206)

Felszólalások

A szavazás előtt, Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja), aki nyilatkozatot tesz.


10.10. Szülési szabadság (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0207)

Felszólalások

Gerard Batten.


10.11. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0208)


10.12. Az olajfákat érintő Xylella fastidiosa fertőzés kitörése (szavazás)

A vita időpontja: 2015 április 30. (2015.4.30-i jegyzőkönyv, 5. pont )

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2015. május 20. (2015.5.20-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 és B8-0458/2015 (2015/2652(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0450/2015

Elutasítva.

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0451/2015

(amely a B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 és B8-0458/2015 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi és Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Szanyi Tibor, Laurențiu Rebega és Ricardo Serrão Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska és Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2015)0209)

(A B8-0456/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A Parlament 2016. évi ülésnaptára
Daniel Hannan

A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéseA8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Sógor Csaba, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch és Ivana Maletić

A pénzátutalásokat kísérő adatokA8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill és Ivana Maletić

Fizetésképtelenségi eljárásA8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir és Ivana Maletić

A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében alkalmazott öntanúsításA8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton és Martina Anderson

Szülési szabadságB8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir és Silvia Costa

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményB8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Kósa Ádám, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa és Ivana Maletić

Az olajfákat érintő Xylella fastidiosa fertőzés kitöréseRC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias és Marijana Petir.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.20-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. A Törökországról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Törökországról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Cristian Dan Preda, aki válaszol a következő három képviselő kékkártyás kérdésére is: Urmas Paet, Szanyi Tibor és Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Ska Keller, aki válaszol arra, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir és Mario Borghezio.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Felszólal: Eleni Theocharous, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, Tőkés László, Nikos Androulakis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Jan Zahradil, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen és Lefteris Christoforou.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică és Josu Juaristi Abaunz.

Felszólal: Christos Stylianides és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Kati Piri, az AFET bizottság nevében, a Törökország által elért eredményekről szóló, 2014. évi bizottsági jelentésről 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.21-i jegyzőkönyv, 7.7. pont .


15. Az etiópiai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az etiópiai helyzet (2015/2703(RSP))

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolilitkai főképviselője nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mirosław Piotrowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, független, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


16. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban kialakult helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban kialakult helyzet (2015/2704(RSP))

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Eduard Kukan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Emmanouil Glezos, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Meszerics Tamás, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sofia Sakorafa, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Alojz Peterle, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Ulrike Lunacek és Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis a vita lebonyolításával kapcsolatban, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Gianluca Buonanno (az elnök megállapítja, hogy nem kékkártyás kérdésről van szó), Stanislav Polčák, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Gianluca Buonanno, aki válaszol a kérdésre, Andrey Kovatchev, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki és Marijana Petir.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, ez utóbbi képviselő a vita lebonyolításával kapcsolatban, és Igor Šoltes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Urmas Paet.

Felszólal: Seán Kelly a vita lebonyolításával kapcsolatban, Christos Stylianides és Emmanouil Glezos.

Az elnök emlékeztet az eljárási szabályzat 162. cikkének (12) bekezdésére, amelynek megfelelően azok a képviselők, akik a vitában nem szólaltak fel, írásos nyilatkozatot nyújthatnak be, amelyet a vita szó szerinti jegyzőkönyvéhez mellékelnek.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Notis Marias az előző vita lebonyolításával kapcsolatban (az elnök pontosítást tesz).


17. Keleti partnerségi csúcstalálkozó (május 21–22.) (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Keleti partnerségi csúcstalálkozó (május 21–22.) (2015/2610(RSP))

Felszólal: Seán Kelly a vita lebonyolításával kapcsolatban (az elnök pontosítást tesz).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolilitkai főképviselője nevében.

Felszólal: Jacek Saryusz-Wolski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Meszerics Tamás, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Balczó Zoltán, Andrej Plenković, Victor Boștinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Szanyi Tibor, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler és Tőkés László.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Michał Boni, Andrzej Grzyb és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


18. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a EFDD képviselőcsoport:

A Dél-Ázsia országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Marco Valli helyére Joëlle Bergeron

Az EU–Montenegró Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: Joëlle Bergeron

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


19. EU–CELAC csúcstalálkozó (június 10–11.) (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: EU–CELAC csúcstalálkozó (június 10–11.) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber és Francisco Assis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke).

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


20. Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000051/2015), felteszi: Marita Ulvskog, a Tanácshoz: Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés – tagállami szinten gyors végrehajtásra van szükség (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog kifejti a kérdést.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Elisabeth Morin-Chartier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann és Miapetra Kumpula-Natri.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir és Momchil Nekov.

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


21. Japán bálnavadászat az Antarktiszon (vita)

A Tanács nyilatkozata: Japán bálnavadászat az Antarktiszon (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Alojz Peterle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Renata Briano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, független, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir és Notis Marias.

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 557.487/OJJE).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

főtitkár

alelnök


1. melléklet – Az Európai Parlament egyik alelnökének megválasztása

A SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Jogi nyilatkozat