Indiċi 
Minuti
PDF 293kWORD 230k
L-Erbgħa, 20 ta' Mejju 2015 - StrasburguVerżjoni finali
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Dokumenti mressqa
 5.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 6.Tifqigħa ta' Xylella fastidiosa li tolqot is-siġar taż-żebbuġ (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (dibattitu)
 8.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  10.2.Il-kalendarju tal-Parlament tas-sessjonijiet parzjali - 2016
  10.3.Ftehim dwar il-kummerċ, l-iżvilupp u l-kooperazzjoni mal-Afrika t'Isfel (Protokoll sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  10.4.Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu ***II (votazzjoni)
  10.5.L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***II (votazzjoni)
  10.6.Proċedimenti ta' insolvenza ***II (votazzjoni)
  10.7.L-awtoċertifikazzjoni ta' importaturi ta' ċerti minerali jew metalli li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli Sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi responsabbli ta’ landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli ***I (votazzjoni)
  10.8.Direttiva Delegata tal-Kummissjoni ../.../UE li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-eżenzjoni għall-applikazzjonijiet tal-illuminazzjoni ġenerali u tal-illuminazzjoni tal-iskrins li fihom il-kadmju (votazzjoni)
  10.9.Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) .../... li jemenda r-Regolament (KE) Nru 376/2008 fir-rigward tal-obbligu li titressaq liċenzja għall-importazzjonijiet tal-etanol ta' oriġini agrikola u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 2336/2003 li jintroduċi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 670/2003 li jippreskrivi miżuri speċifiċi rigward is-suq fl-etil-alkol [etanol] ta' oriġini agrikola (votazzjoni)
  10.10.Liv tal-maternità (votazzjoni)
  10.11.Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (votazzjoni)
  10.12.Tifqigħa ta' Xylella fastidiosa li tolqot is-siġar taż-żebbuġ (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Rapport ta' Progress 2014 dwar it-Turkija (dibattitu)
 15.Is-sitwazzjoni fl-Etjopja (dibattitu)
 16.Is-sitwazzjoni f'Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (dibattitu)
 17.Summit tas-Sħubija tal-Lvant (21-22 ta' Mejju) (dibattitu)
 18.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 19.Summit UE - CELAC (10-11 ta' Ġunju) (dibattitu)
 20.Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (dibattitu)
 21.Kaċċa għall-balieni mill-Ġappuniżi fl-Antartiku (dibattitu)
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 .Anness 1 - Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni dwar l-użu ta’ misħun riċiklat biex titneħħa l-kontaminazzjoni mikrobijoloġika tal-wiċċ mill-karkassi (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - skadenza: 7.8.2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-amidosulfuron, il-feneżammid, il-kresoksim-metil, it-tijakloprid u t-trifloksistrobina f’ċerti prodotti jew fuqhom (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - skadenza: 7.7.2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 284/2013 fir-rigward tal-miżuri tranżitorji li japplikaw għall-proċeduri li jikkonċernaw il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - skadenza: 13.8.2015)
irriferut responsabbli: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Annessi II u III tad-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - skadenza: 13.8.2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi għall-2015 il-"Lista ta’ Prodcom" ta’ prodotti industrijali stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3924/91 (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - skadenza: 29.7.2015)
irriferut responsabbli: ECON

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 244/2009 fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn tal-bozoz tad-dar li ma jitfgħux id-dawl f'direzzjoni waħda kif ukoll ir-Regolament (KE) Nru 245/2009 fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-bozoz fluworexxenti mingħajr ballast integrata, għall-bozoz b’discharge ta’ intensità għolja, u għall-ballasts u l-unitajiet tat-tidwil li kapaċi jħaddmu bozoz ta’ dan it-tip, u li jħassar id-Direttiva 2000/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill kif ukoll ir-Regolament (UE) Nru 1194/2012 fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għal bozoz direzzjonali, bozoz b’dajowd li jemetti d-dawl u t-tagħmir relatat (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - skadenza: 6.8.2015)
irriferut responsabbli: ENVI


3. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li, skont ir-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jistabbilixxi regoli addizzjonali dwar is-sostituzzjoni ta’ benefiċjarju u dwar ir-responsabbiltajiet relatati, u rekwiżiti minimi li għandhom jiġu inklużi fi ftehimiet ta’ Sħubija Pubblika Privata ffinanzjati mill-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 28 April 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar il-format ta' trażmissjoni tad-dejta tan-nefqa tar-riċerka u l-iżvilupp (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 30 April 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ittikkettar tal-enerġija tal-kabinetti tal-ħżin refriġeranti professjonali (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 5 Mejju 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 li tikkonċerna l-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 6 Mejju 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-għajnuna lis-settur tal-apikultura (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 Mejju 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI


4. Dokumenti mressqa

Id-dokumenti segwenti tressqu mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 16/2015 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 17/2015 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 2/2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet V/AB-03/T/15 - Il-Qorti tal-Awdituri (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 3/2015 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG


5. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Bi qbil mal-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għall-abbozz ippreżentat mill-Kummissjoni Ewropea dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 16/2015 u DEC 17/2015 - Taqsima III – il-Kummissjoni.

Bi qbil mal-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 11/2015, DEC 16/2015 u DEC 17/2015 - Taqsima III – il-Kummissjoni.

Bi qbil mal-Artikolu 203(7) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni Ewropea infurmat lill-Awtorità Baġitarja bi proġett immobiljarju li jirrigwarda l-kostruzzjoni ta' bini "Sikurezza u Kwalitá Alimentari" f'Geel (il-Belġju).

Bi qbil mal-Artikolu 203 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joħroġx opinjoni dwar il-kiri ta' żewġ binjiet mill-Kummissjoni Ewropea sabiex tirriloka l-membri tal-persunal tagħha li bħalissa jinsabu fil-bini Jean Monnet, f'Luxembourg.

Bi qbil mal-Artikolu 203(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Qorti tal-Awdituri informat lill-Awtorità Baġitarja b'dokument ta' ħidma dwar il-politika immobiljari ta' din l-istituzzjoni.


6. Tifqigħa ta' Xylella fastidiosa li tolqot is-siġar taż-żebbuġ (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000038/2015) imressqa minn Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: Emerġenza Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Id-dibattitu sar fid-data 30 ta' April 2015 (punt 5 tal-Minuti ta' 30.4.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira u Inês Cristina Zuber f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-emerġenza tal-Xylella (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015);

- Bas Belder u James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, dwar it-tifqigħa tal-Xylella fastidiosa, marda li qed tolqot is-siġar taż-żebbuġ (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini u Vladimir Urutchev f'isem il-Grupp PPE, dwar it-tifqigħa tal-Xylella fastidiosa, marda li qed tolqot is-siġar taż-żebbuġ (2015/2652(RSP)) (B8-0452/2015);

- José Bové f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-emerġenza tal-Xylella (2015/2652(RSP)) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi u Victor Negrescu f'isem il-Grupp S&D, dwar it-tifqigħa tal-Xylella fastidiosa, marda li qed tolqot is-siġar taż-żebbuġ (2015/2652(RSP)) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-emerġenza tal-Xylella (2015/2652(RSP)) (B8-0458/2015).

Votazzjoni: punt 10.12 tal-Minuti ta' 20.5.2015.


7. Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill), Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, James Carver dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' João Ferreira, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Vicky Ford, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Monika Hohlmeier, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Nigel Farage (il-President qal li ma kinitx mistoqsija), Vicky Maeijer Membru mhux affiljata (il-President indika li kien se jindirizza lill-Bureau dwar il-kwistjoni tal-implimentazzjoni tal-proċedura "karta blu"), u Monika Hohlmeier.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi ta': Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg u Harald Vilimsky.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Interventi ta': Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano u Patrizia Toia.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis u Ignazio Corrao.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Id-dibattitu ngħalaq.


8. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Valentinas Mazuronis m'għadux membru tal-Grupp EFDD u ssieħeb fil-Grupp ALDE b'effett mid-19 ta' Mejju 2015.

Raffaele Fitto m'għadux membru tal-Grupp PPE u ssieħeb fil-Grupp ECR b'effett mid-19 ta' Mejju 2015.


9. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-grupp ECR:

Kumitat CONT: Raffaele Fitto minflok Bernd Kölmel

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran: Raffaele Fitto minflok Syed Kamall

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun: Syed Kamall minflok Raffaele Fitto

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi: Raffaele Fitto minflok Syed Kamall

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.

°
° ° °

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

Interventi ta': Marek Jurek, dwar l-intervent ta' Barbara Kudrycka dwar id-dibattitu preċedenti, u Barbara Kudrycka (il-President ikkjarifika l-preżenza tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew fis-seduti plenarji tal-Parlament).


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


10.1. Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Il-President ħabbar li rċieva l-kandidaturi ta' Fabio Massimo Castaldo u Anneli Jäätteenmäki.

Il-kandidati għarrfu li aċċettaw il-kandidaturi rispettivi tagħhom.

Il-President iddeċieda li jipproċedi għall-votazzjoni elettronika sigrieta.

Huwa pproċeda bil-votazzjoni.

Il-President qara r-riżultat tal-votazzjoni:

Numru ta' votanti       692

Voti mitfugħa       586

Astensjonijiet       106

Maġġoranza assoluta       294

Qalgħu voti:

Anneli Jäätteenmäki       301 vot

Fabio Massimo Castaldo    285 vot

(Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti ta' 20.5.2015).

Il-President ipproklama lil Anneli Jäätteenmäki Viċi President tal-Parlament Ewropew u ferħilha għall-elezzjoni tagħha.

Bi qbil mal-Artikolu 20(1) tar-Regoli ta' Proċedura, hija tieħu, skont l-ordni ta' preċedenza, il-post tal-Viċi President li wasal biex jispiċċa, jiġifieri l-għaxar Viċi President.


10.2. Il-kalendarju tal-Parlament tas-sessjonijiet parzjali - 2016

Il-kalendarju tal-Parlament tas-sessjonijiet parzjali – 2016 (2015/2695(RSO)): ara l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti (punt 5 tal-Minuti ta' 18.5.2015)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

Dikjarat approvat

Il-kalendarju tal-Parlament tas-sessjonijiet parzjali għaldaqstant ġie stabbilit kif ġej:

- mit-18 sal-21 ta' Jannar

- mill-1 sal-4 ta' Frar

- l-24 u l-25 ta' Frar

- mis-7 sal-10 ta' Marzu

- mill-11 sal-14 ta' April

- is-27 u t-28 ta' April

- mid-9 sat-12 ta' Mejju

- il-25 u s-26 ta' Mejju

- mis-6 sad-9 ta' Ġunju

- it-22 u t-23 ta' Ġunju

- mill-4 sas-7 ta' Lulju

- mit-12 sal-15 ta' Settembru

- mit-3 sas-6 ta' Ottubru

- mill-24 sas-27 ta' Ottubru

- mill-21 sal-24 ta' Novembru

- it-30 ta' Novembru u l-1 ta' Diċembru

- mit-12 sal-15 ta' Diċembru

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President


10.3. Ftehim dwar il-kummerċ, l-iżvilupp u l-kooperazzjoni mal-Afrika t'Isfel (Protokoll sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll Addizzjonali mal-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni, bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Afrika t'Isfel, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2015)0200)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


10.4. Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš u Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2015)0201)


10.5. L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Timothy Kirkhope u Peter Simon (A8-0154/2015)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2015)0202)


10.6. Proċedimenti ta' insolvenza ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċedimenti ta' insolvenza (riformulazzjoni) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarat approvat (P8_TA(2015)0203)


10.7. L-awtoċertifikazzjoni ta' importaturi ta' ċerti minerali jew metalli li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli Sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi responsabbli ta’ landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi responsabbli ta’ landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0204)

Intervent ta': Bernd Lange (President tal-Kumitat INTA) biex jitlob li s-seduta tiġi sospiża għal mument biex ikun jista' jevalwa l-eżitu tal-votazzjoni fuq l-emendi, mar-rapporteurs, ix-shadow rapporteurs u l-koordinaturi.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

Bernd Lange ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

B'VE (343 favur, 331 kontra, 9 astensjonijiet), il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.


10.8. Direttiva Delegata tal-Kummissjoni ../.../UE li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-eżenzjoni għall-applikazzjonijiet tal-illuminazzjoni ġenerali u tal-illuminazzjoni tal-iskrins li fihom il-kadmju (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0205)


10.9. Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) .../... li jemenda r-Regolament (KE) Nru 376/2008 fir-rigward tal-obbligu li titressaq liċenzja għall-importazzjonijiet tal-etanol ta' oriġini agrikola u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 2336/2003 li jintroduċi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 670/2003 li jippreskrivi miżuri speċifiċi rigward is-suq fl-etil-alkol [etanol] ta' oriġini agrikola (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0206)

Interventi

Qabel il-votazzjoni, Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) biex jagħmel dikjarazzjoni.


10.10. Liv tal-maternità (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0207)

Interventi

Gerard Batten.


10.11. Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0208)


10.12. Tifqigħa ta' Xylella fastidiosa li tolqot is-siġar taż-żebbuġ (votazzjoni)

Id-dibattitu sar fid-data 30 ta' April 2015 (punt 5 tal-Minuti ta' 30.4.2015)

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni tħabbret fid-data 20 ta' Mejju 2015 (punt 6 tal-Minuti ta' 20.5.2015).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 u B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0450/2015

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0451/2015

(flok B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 u B8-0458/2015)

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi u Davor Ivo Stier f'isem il-Grupp PPE;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega u Ricardo Serrão Santos f'isem il-Grupp S&D;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska u Notis Marias f'isem il-Grupp ECR;

Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA(2015)0209)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0456/2015 iddekadiet.)


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Il-kalendarju tal-Parlament tas-sessjonijiet parzjali - 2016
Daniel Hannan

Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch u Ivana Maletić

L-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill u Ivana Maletić

Proċedimenti ta' insolvenza - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir u Ivana Maletić

L-awtoċertifikazzjoni ta' importaturi ta' ċerti minerali jew metalli li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli Sistema tal-Unjoni għall-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi responsabbli ta’ landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw f’żoni affettwati minn kunflitti u f’żoni ta’ riskju għoli - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton u Martina Anderson

Liv tal-maternità - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir u Silvia Costa

Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa u Ivana Maletić

Tifqigħa ta' Xylella fastidiosa li tolqot is-siġar taż-żebbuġ - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias u Marijana Petir.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.20. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Adina-Ioana VĂLEAN
Viċi President

13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


14. Rapport ta' Progress 2014 dwar it-Turkija (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Rapport ta' Progress 2014 dwar it-Turkija (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) u Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Renate Sommer f'isem il-Grupp PPE, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, li wieġeb ukoll għat-tliet mistoqsijiet "karta blu" ta' Urmas Paet, Tibor Szanyi u Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Ska Keller, li wieġeb, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir u Mario Borghezio.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Eleni Theocharous, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Georgios Epitideios, Jan Zahradil, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen u Lefteris Christoforou.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică u Josu Juaristi Abaunz.

Interventi ta': Christos Stylianides u Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Kati Piri, f'isem il-Kumitat AFET, dwar ir-Rapport ta' Progress 2014 tal-Kummissjoni dwar it-Turkija 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 21.5.2015.


15. Is-sitwazzjoni fl-Etjopja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fl-Etjopja (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Davor Ivo Stier f'isem il-Grupp PPE, Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Mirosław Piotrowski f'isem il-Grupp ECR, Louis Michel f'isem il-Grupp ALDE, Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Sebastià f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Arnautu Membru mhux affiljata, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, u Ana Gomes.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno u Doru-Claudian Frunzulică.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


16. Is-sitwazzjoni f'Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni f'Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Eduard Kukan f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Emmanouil Glezos, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sofia Sakorafa, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Alojz Peterle, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Ulrike Lunacek u Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Gianluca Buonanno (Il-President iddikjara li din ma kinetx mistoqsija "karta blu"), Stanislav Polčák, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Gianluca Buonanno li wieġbu, Andrey Kovatchev, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki u Marijana Petir.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, dan tal-aħħar dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, u Igor Šoltes, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Urmas Paet.

Interventi ta': Seán Kelly dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Christos Stylianides u Emmanouil Glezos.

Il-President fakkar fid-dispożizzjoniijiet tal-Artikolu 162(12), tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-possibbiltà għall-Membri li ma jkunux tkellmu waqt id-dibattitu li jipprovdi dikjarazzjoni bil-miktub li tiġi annessa mar-rapport verbatim tad-dibattitu.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Intervent ta': Notis Marias dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu preċedenti (Il-President għamel xi kjarifiki).


17. Summit tas-Sħubija tal-Lvant (21-22 ta' Mejju) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Summit tas-Sħubija tal-Lvant (21-22 ta' Mejju) (2015/2610(RSP))

Intervent ta': Seán Kelly dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu (Il-President għamlet xi kjarifiki).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Jacek Saryusz-Wolski f'isem il-Grupp PPE, Knut Fleckenstein f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Janusz Korwin-Mikke Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler u László Tőkés.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Michał Boni, Andrzej Grzyb u Seán Kelly.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Krzysztof Hetman, Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Id-dibattitu ngħalaq.


18. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-grupp EFDD:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja tan-Nofsinhar: Joëlle Bergeron minflok Marco Valli

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro: Joëlle Bergeron

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


19. Summit UE - CELAC (10-11 ta' Ġunju) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Summit UE - CELAC (10-11 ta' Ġunju) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D, José Inácio Faria f'isem il-Grupp ALDE, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber u Francisco Assis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Doru-Claudian Frunzulică.

Intervent ta': Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill).

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


20. Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000051/2015) imressqa minn Marita Ulvskog, lill-Kunsill: Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ - jeħtieġ implimentazzjoni ta' malajr fil-livell tal-Istati Membri (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Elisabeth Morin-Chartier f'isem il-Grupp PPE, Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Anthea McIntyre f'isem il-Grupp ECR, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann u Miapetra Kumpula-Natri.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir u Momchil Nekov.

Intervent ta': Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Id-dibattitu ngħalaq.


21. Kaċċa għall-balieni mill-Ġappuniżi fl-Antartiku (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Kaċċa għall-balieni mill-Ġappuniżi fl-Antartiku (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Alojz Peterle f'isem il-Grupp PPE, Renata Briano f'isem il-Grupp S&D, Catherine Bearder f'isem il-Grupp ALDE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton Membru mhux affiljat, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică u Ricardo Serrão Santos.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir u Notis Marias.

Intervent ta': Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 557.487/OJJE).


23. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.25.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Segretarju Ġenerali

Viċi President


Anness 1 - Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Avviż legali