Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 21 mei 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

3. Groeipercentages in de EU en economische voorjaarsprognoses 2015 (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Groeipercentages in de EU en economische voorjaarsprognoses 2015 (2015/2705(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Marco Zanni en William (The Earl of) Dartmouth, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Tang, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, niet-fractiegebonden lid, Burkhard Balz, Bernd Lucke, Marisa Matias, Marco Zanni, Bernard Monot, Herbert Reul, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Patrick Le Hyaric, Sotirios Zarianopoulos, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Mara Bizzotto, Paul Tang en Alfred Sant.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Barbara Kappel, Ivana Maletić en Kostas Chrysogonos.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling