Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. maj 2015 - Strasbourg

5. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 19.5.2015).


5.1. Zimbabwe, sagen om menneskerettighedssforkæmperen Itai Dzamara

Forslag til beslutning B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 og B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Michael Gahler og Josef Weidenholzer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay, løsgænger, og Doru-Claudian Frunzulică, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias, Pavel Svoboda og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 21.5.2015.


5.2. Den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand

Forslag til beslutning B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 og B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers og Josef Weidenholzer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Csaba Sógor for PPE-Gruppen, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Amjad Bashir for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini og Cristian Dan Preda, sidstnævnte også om fremrykningen til om formiddagen af debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (formanden meddelte, at han ville videregive talerens bemærkninger til Præsidiet).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 21.5.2015.

(Mødet udsat i nogle minutter)


5.3. Swaziland, sagen om menneskeretsaktivisterne Thulani Maseko og Bheki Makhubu

Forslag til beslutning B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 og B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam og Jude Kirton-Darling forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, José Inácio Faria for ALDE-Gruppen og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo og Gianluca Buonanno.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 21.5.2015.

Juridisk meddelelse