Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015)


5.1. Ζιμπάμπουε, η περίπτωση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Itai Dzamara

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 και B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Οι Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder και Marie-Christine Vergiat παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Οι Michael Gahler και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, μη εγγεγραμμένος, και Doru-Claudian Frunzulică, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Pavel Svoboda και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2015.


5.2. Η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες Ροχίνγκια και οι ομαδικοί τάφοι στην Ταϋλάνδη

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 και B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Csaba Sógor, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Amjad Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini και Cristian Dan Preda, ο τελευταίος και για να μετατεθεί, μεταξύ άλλων, στη πρωϊνή συνεδρίαση η συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα μεταφέρει τις παρατηρήσεις του αγορητή στο Προεδρείο).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


5.3. Σουαζιλάνδη, η περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 και B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam και Jude Kirton-Darling παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo και Gianluca Buonanno.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου