Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 21. toukokuuta 2015 - Strasbourg

5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 19.5.2015, kohta 2).


5.1. Zimbabwe ja ihmisoikeusaktivisti Itai Dzamaran tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 ja B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Michael Gahler ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicolas Bay ja Doru-Claudian Frunzulică, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias, Pavel Svoboda ja Ivan Jakovčić.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.1.


5.2. Rohingya-pakolaisten ahdinko ja joukkohaudat Thaimaassa

Päätöslauselmaesitykset B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 ja B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta, Amjad Bashir ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini ja Cristian Dan Preda, joista jälkimmäinen käytti lisäksi puheenvuoron ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävän keskustelun aikaistamisesta aamuun (puhemies ilmoitti välittävänsä puhujan huomautukset puhemiehistölle).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Fabio Massimo Castaldo.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.2.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


5.3. Swazimaa ja ihmisoikeusaktivistien Thulani Masekon ja Bheki Makhubun tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 ja B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam ja Jude Kirton-Darling esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Gianluca Buonanno.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2015, kohta 7.3.

Oikeudellinen huomautus