Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 21 mei 2015 - Straatsburg

5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 19.5.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara

Ontwerpresoluties B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 en B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Michael Gahler en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, niet-fractiegebonden lid, en Doru-Claudian Frunzulică, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias, Pavel Svoboda en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 21.5.2015.


5.2. De benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand

Ontwerpresoluties B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 en B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Amjad Bashir, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini en Cristian Dan Preda, laatstgenoemde eveneens over de verplaatsing naar de ochtend van het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, van de democratie en de rechtstaat (de Voorzitter deelt mede dat hij de opmerkingen van de spreker zal doorgeven aan het Bureau).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 21.5.2015.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


5.3. Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu

Ontwerpresoluties B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 en B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam en Jude Kirton-Darling lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo en Gianluca Buonanno.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 21.5.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid